Hållbarhet, klimatet & turismen

- ALLTID EN DEL AV UTOPIA GUIDESCHOOL

Hållbarhet, turismens påverkan på klimatet och klimateffekternas påverkan på turismen.

Vi började redan under år 2017 att ge våra elever en introduktion i hållbarhet och turism. Vi erbjuder detta kostnadsfritt vilket är unikt för Utopia Guideschool. I grundkursen ingår alltid en introduktion i hållbarhet, turismens påverkan på klimatet och klimateffekternas påverkan på turismen.

Nedan kan du läsa mer om introduktionen och vilka områden vi fördjupar oss i.Hållbarhet, klimat & turism  

Introduktionen innehåller:

 • Klimatdebatten, större intresse och engagemang, lyxkonsumtion, attitydproblem 
 • Klimatet, turismen, påverkan 
 • Miljön och turismen (vatten, avfall, energi, plast, resan som helhet)
 • Hantering av turism och klimatförändringar
 • Hållbart företagande (CSR)
 • Arbetsvillkor
 • Barnets villkor i turistindustrin
 • Frihet från sexuell exploatering
 • Resebyråernas anpassning och proaktiv anpassning
 • Hållbarhet på destinationen
 • Lokalt näringsliv
 • Nudging för hållbarhet i resebranschen
 • Klimatkompensation 
 • Certifieringar i branschen
 • Marknadsföring
 • Olika aspekter av hållbarhet och våra tips
 • Kommunikation till sammarbetspartners och gäster
 • Guiden/reseledaren som ambassadör 
specialiseringsmodul

Alla våra elever genomgår denna introduktion i hållbarhet, turismens påverkan på klimatet och klimateffekternas påverkan på turismen. Detta inkluderas eftersom vi på Utopia Guideschool vill göra en insats för att resebranschens kommande medarbetare ska ha fokus på att bevara miljön och naturen, bland annat genom att påverka deras framtida gäster mot ett mer hållbart resande.

Under introduktionen blir samtliga elever medvetna om klimatdebatten, gästernas ökade fokus och intresse för hållbart resande (inte bara i miljöaspekter), samt turismens påverkan på klimatet och naturen, men också klimatets påverkan på turism. Slutligen kommer introduktionen att fokusera på vad alla våra elever som framtida reseguider och därmed “hållbarhetsambassadörer” kan bidra med genom små men mycket betydelsefulla insatser, oavsett vart i världen de ska arbeta. 

Idén med kursen är således att sätta hållbarhet, turismens påverkan på klimatet och klimateffekternas påverkan på turismen på agendan och att reseguiderna som kommer ut i branschen som en del av #UtopiaFamily kan bidra positivt till att göra gäster och lokalbefolkningen medvetna om turismens klimatpåverkan och hur de kan hjälpa till att minska denna. 

Denna introduktion är på liknande utbildningar en tillvalsprodukt. Med anledning av att detta är ett ämne av högsta vikt och relevans för framtiden så ser vi det som en självklarhet att ha denna introduktionen inkluderad i samtliga av våra utbildningar.