Hållbarhet, klimatet & turismen

- ALLTID EN DEL AV UTOPIA GUIDESCHOOL

Hållbarhet, turismens påverkan på klimatet och klimateffekternas påverkan på turismen.

Vi började redan under mars/april-skolan 2017 att ge våra elever en introduktion i hållbarhet och turism. Som något helt unikt får du inkluderat i grundkursen hos Utopia Guideschool ALLTID en introduktion i hållbarhet, turismens påverkan på klimatet och klimateffekternas påverkan på turismen.

Här under kan du läsa mer om introduktionen och de områden som vi fördjupar oss i.Hållbarhet, klimat & turism  

Introduktionen innehåller:

 • Klimatdebatten, större intresse och engagemang, lyxkonsumtion, attitydproblem 
 • Klimatet, turismen, påverkan 
 • Miljön och turismen (vatten, avfall, energi, plast, resan som helhet)
 • Hantering av turism och klimatförändringar
 • Hållbart företagande (CSR)
 • Arbetsvillkor
 • Barnets villkor i turistindustrin
 • Frihet från sexuell exploatering
 • Resebyråernas anpassning och proaktiv anpassning
 • Hållbarhet på destinationen
 • Lokalt näringsliv
 • Nudging för hållbarhet i resebranschen
 • Klimatkompensation 
 • Certifieringar i branschen
 • Marknadsföring
 • Olika aspekter av hållbarhet och våra tips
 • Kommunikation till sammarbedspartners och gäster
 • Guiden/reseledaren som ambassadör 
specialiseringsmodul

ALLA våra elever genomgår denna introduktion i hållbarhet, turismens påverkan på klimatet och klimateffekternas påverkan på turismen. Detta eftersom vi på Utopia Guideschool vill göra en insats för att resebranschens kommande medarbetare ska ha fokus på att bevara miljön och naturen, bland annat genom att påverka deras framtida gäster mot ett mer hållbart resande.

Under introduktionen blir ALLA våra elev medvetna om klimatdebatten, gästernas ökade fokus och intresse för hållbart resande (inte bara miljö aspekter), samt turismens påverkan på klimatet och naturen, men också klimatets påverkan på turism. Slutligen kommer introduktionen att fokusera på vad ALLA våra elever som framtida reseguider och därmed “hållbarhetsambassadörer”, kan bidra med genom små men mycket betydelsefulla insatser, oavsett vart i världen de ska arbeta. 

Idén med kursen är således att sätta hållbarhet, turismens påverkan på klimatet och klimateffekternas påverkan på turismen på agendan och att reseguiderna som kommer ut i branschen som en del av #UtopiaFamily kan bidra positivt till att göra gäster och lokalbefolkningen medvetna om turismens klimatpåverkan och hur de kan hjälpa att minska denna. 

Denna introduktion är på liknande utbildningar en tillägsprodukt. Hos Utopia Guideschool är denna introduktion på grund av den STORA viktigheten ALLTID inkluderad.