VÄLJ DIN PERSONLIGA SPECIALMODUL

Ungdomsguide? Barnguide? Sport- & fitness guide? Skidguide?

Komplettera din guideutbildning med ett specialämne

Vill du ha snö under fötterna? Älskar du att arbeta med barn? Vill du jobba med festglada ungdomar eller föredrar du att fylla din dag med sport och aktiviteter? 

Nu har du alla möjligheter att under din 5 veckors långa guideutbildning ta hand om ditt personliga intresse samtidigt som du specialiserar dig i något av resebranschens olika jobb. Utöver grundkursen som utgör fundamentet i utbildningen har du även möjlighet att välja till ett specialämne. Specialämnet som du själv väljer är inkluderat i grundpriset. Du behöver alltså inte betala extra för tilläggskursen/specialämnet hos oss på Utopia Guideschool.

  

 

Specialiserad reseledare

Utöver grundkursen har du möjlighet att välja till det specialämne som passar dig bäst. Specialämnet ingår alltid på Utopia Guideschool. Läs mer nedan.

Utopias undervisning och program är byggt på resebranschens mest genomarbetade material. Undervisningsmaterialet är producerat och utvecklat i ett nära samarbete med flera resebyråer för att säkerställa att samtliga elever på Utopia Guideschool tillhandahåller de kompetenser som efterfrågas i resebranschen.

Vi lägger ett stort fokus på utvecklingen i resebranschen och vet vilka önskemål och krav de kommande medarbetarna kommer att ha på sig. Vi kallar oss därför stolt för “Den Branschrelevanta Guideskolan”. 

 

Allt är inkluderat i grundpriset

Vi har schemalagt undervisningen så att du under dina 5 veckor på Utopia Guideschool har möjlighet att komplettera din grundutbildning med ett specialämne som du själv väljer.

Det specialämne du väljer att fördjupa dig i kommer att finnas med i paketet när du ankommer till Utopia Guideschool. Under grundkursen kommer vi att gå igenom alla olika områden/typer av jobb som finns i resebranschen. Det betyder kortfattat att bara för att du valt att specialisera dig som exempelvis barnguide har du inte uteslutit något annat ämne. Vi på Utopia Guideschool ger dig undervisning i samtliga men med extra fokus på det du själv väljer. 

VIKTIGT! Oavsett vilket specialämne du väljer garanterar vi att du efter grundkursen har de kompetenser som efterfrågas i resebranschens samtliga grenar. Vi förbereder och ger dig optimala förutsättningar för att lyckas med ditt framtida drömjobb som väntar på dig efter guideskolan. Specialämnena är ett område som du kommer att gå extra mycket in på djupet.