VÄLJ DIN PERSONLIGA SPECIALMODUL

Ungdomsguide? Barnguide? Sport- & fitness guide? Skidguide?

Utvidga din guideutbildning med ett specialämne

Vill du ha snö under fötterna, älskar du att arbeta med barn, vill du jobba med festglada ungdomar eller vill du hellre fylla din dag med sport och aktiviteter? 

Nu har du alla möjligheter för att under din 5 veckors guideutbildning ta hand om ditt personliga intresse samtidigt som du djupdyker och specialiserar dig i något av resebranchens olika guidejobb. Utöver grundkursen, som utgör själva grundlagret för guideskolan och som alltid ingår, så har du även möjlighet för att välja till ett specialämne. Specialämnet som du själv väljer har vi redan valt att inkludera i grundpriset, du ska alltså inte betala extra för tilläggskursen hos oss.

  

 

Specialiserad reseledare

Under de 5 veckor på Utopia Guideschool kommer du genomgå allt det undervisningsmaterial som motsvarande utbildningar ofta lägger 6 veckor på. Detta kan leda till att tro att du inte får det motsvarande professionella utbyte hos oss. Det är dock helt fel!

Du har utöver grundkursen, som alltid är inkluderad, möjlighet för att välja de specialämnet som passar dig bäst. 

Utopias undervisningskurs och program är byggt på det mest genomarbetade material som finns i resebranschen. Undervisningsmaterialet är producerat och utvecklat i ett nära samarbete med en lång rad resebyråer för att säkra att alla elever på Utopia Guideschool erhåller de kompetenser som efterfrågas i resebranschen idag.

Vi har alltid ett skarpt fokus på utvecklingen i resebranschen och vet därför också vilka önskningar och krav de kommande medarbetarna kommer att ha. Därför kallar vi oss stolt “Den Branscherelevanta Guideskolan”. 

 

Allt är inkluderet i grundpriset

Vi har tillrättalagt vår undervisning så att du under de 5 veckorna på Utopia Guideschool utvidgar din guideutbildning med ett specialämne som du själv väljer. Du behöver därför inte, som på andra guideskolor, köpa till dyra extraämnen eller lägga onödig extra tid på att nå ditt drömjobb.

Det specialämne du väljer att fördjupa dig i har vi sett till att det redan är med i paketet när du kommer till Utopia Guideschool. Under grundkursen kommer vi att gå igenom alla det olika områden/typer av guidejobb som finns i resebranchen. Det är därför inte så att om du väljer att specialiera dig i exempelvis barnguide så har du valt bort det andra, utan du kommer att få undervisning i alla ämnen.

VIKTIGT! Oavsett vilket specialämne du väljer garanterar vi att du efter grundkursen ändå har de kompetenser som efterfrågas i resebranchen idag och är redo för alla reseledarjobb som väntar dig efter guideskolan. Specialämnena är ett område som du kommer att gå extra mycket in på djupet i. Bemärk att det ska vara minst 10 deltagande elever på specialämnet för att det ska genomföras.