Grundkursen på Utopia Guideskola

Ungdomsguide? Barnguide? Sport- & fitness guide? Skidguide?

DEN PROFESSIONELLA GUIDEUTBILDNINGEN

Vår utbildning är en 5 veckor lång och intensiv guideutbildning som förbereder dig för en framtida karriär i den fantastiska resebranschen. Vi utgår från en väl genomarbetad grundkurs som ger dig samtliga redskap, kompetenser och erfarenheter som behövs i jobbet som reseledare. Detta gör dig till en attraktiv kandidat hos resebolagen vid rekrytering av personal.

Under grundkursen kommer du att undervisas både teoretiskt och praktiskt i flera ämnen som du kan läsa mer om här: Läs om utbildningen.

Utöver grundkursen ges du möjlighet att specialisera dig inom ett speciellt område/ämne genom ett så kallat "Specialämne".GRUNDKURSEN

Grundkursen är som nämnt hela fundamentet i din guideutbildning. 
Läs mer om grundkursen här.

Du kan redan nu om du vet vilket område/ämne du gärna vill fördjupa dig i tillvälja ditt specialiseringsämne. Skulle du däremot på nuvarnade tidspunkt vara osäker på vilken specialiseringsmodul du vill välja att fördjupa din guideskola med, då skall du inte ta ett förhastat beslut. Välg då bara "Guideskola Grundkurs" när du beställer din plats. 

specialiseringsmodul

Vi ser till att du under första veckan under guideskolan får en grundläggande introduktion till alla olika specialämnen och område/typer av guidejobb som finns i resebranschen. Därefter kan du välja ditt specialämne på ett mer upplyst underlag. 

Vi vill understryka att om du väljer att specialisera dig som exempelvis "barnguide", då frånväljer du inte möjligheten för att arbeta i andra områden i resebranschen. Efter genomförd grundkurs kommer du vara redo för alla typer av guidejobb.

Vi har alltid ett skarpt fokus på utvecklingen i resebranschen och därför också de önskemål och krav som ställs till kommande medarbetare. Därför kallar vi oss stolt "Den Branschrelevanta Guideskolan"

Under de fem veckorna på Utopia Guideschool kommer du igenom allt det undervisningsmaterial som motsvarande utbildningar ofta spenderar 6 veckor på. 

ALLT INKLUDERAT I GRUNDPRISET

Som något helt unikt kan du hos Utopia Guideschool välja till ett specialämne, som en del av det samlade paketet, HELT GRATIS. 

VIKTIGT! Oavsett vilket specialämne du väljer, garanterar vi dig att du efter grundkursen har fått de kompetenser som efterfrågas i resebranschen idag och att du är redo till alla de reseledarjobb som väntar dig efter avslutad guideskola. Specialämnena är endast ett område som du kommer gå lite extra i djupet på. 

Om du först vill välja ditt specialämen under guideskolans första vecka väljer du "Guideskola Mallorca - Grundkurs" när du bokar din guideskola.