Boka tidigt rabatt på 7 000 kr upphör 3 juni - Boka din plats

Baskunskapen

Frågor? Testa vår AI Assistent

HÄR HÅLLS UTBILDNINGEN

Vart i världen ligger skolorna, hur bor man på skolan under utbildningen och vad kan man förvänta?

GUIDESKOLAN MALLORCA ➤ 

GUIDESKOLAN VAL THORENS ➤

SE PRISER & BOKA ➤

VAD ÄR INKLUDERAT?

Vad är egentligen inkluderat i guideutbildningen hos Utopia? Allt från flyg och hotell, till professionel undervisning.

INKLUDERAT I PRISET ➤ 

GRATIS SPECIALÄMNE ➤

SE PRISER & BOKA ➤

JOBBGARANTI

Vad betyder jobbgaranti egentligen? Kortfattat: Att du är garanterad ett jobb efter utbildningen.

OM JOBBGARANTIN ➤ 

HÄR FÅR DU JOBB ➤ 

JOBBET SOM GUIDE ➤

OM UTBILDNINGEN

Vad blir man undervisad i på guideskolan och vilken typ av guide kan man bli efteråt?
Läs mer här. 

UNDERVISNING OCH ÄMNEN ➤ 

VARDAGEN PÅ SKOLAN ➤ 

OLIKA TYPER AV GUIDEJOBB ➤

OM UTOPIA

Vilka är vi på Utopia? Vi är skandinaviens största och mest professionella erkända guideutbildning. 

VÄRFÖR SKA DU VÄLJA UTOPIA ➤ 

VAR ÄR UTOPIA ➤ 

VÅRA INSTRUKTÖRER ➤

KONTAKTA OSS

Vi är alltid redo att hjälpa till. Ring oss, skicka ett mail eller chatta med oss ​​här på hemsidan.

KONTAKTA UTOPIA ➤ 

MEST STÄLLDA FRÅGOR ➤ 

INSPIRATIONSFÖREDRAG ➤

ML Travel Group ApS
Bredgade 36E, st. 
1260 København K, Danmark
DK Organisationsnr. DK40989579

Medlem av resegarantifonden reg. nr. RGF3248

PAKETRESOR

Bestämmelserna nedan är utarbetade i överenstämmelser med paketreselagen, som gäller för resor bestående av bland annat flygtransport och boende. Det som är kursivt framhävt är ML Travel Group(i det följande kallat “Utopia”) avvikelser från paketreselagen.

Bokning av en resa kan ske personligen, via telefon eller på www.guideschool.se. Beställning är bindande för kunden och Utopia när anmälningsavgiften eller hela resans pris är rättidigt inbetalt. 

1. AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

Då eventuella meddelanden företrädesvis sänds per SMS och e-post är det synnerligen viktigt att dessa uppgifter också uppdateras om nödvändigt.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.1 I de fall där anslutningsresa eller specialarrangemang presenteras på ett och samma resebevis som paketresan är detta att betrakta som en del av aktuell paketresa.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1 En genomförd bokning bekräftas per mail med bokningsbekräftelse. Biljetten är personlig, är att betrakta som en värdehandling och den skall tas med på resan. Biljetten är nödvändig för resans genomförande.  

1.6 Önskemål garanteras inte

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan komma att tas ut vid korrigering av uppgifter.

Bokningsuppgifter skall alltid överensstämma med passets uppgifter. 

1.8 Respektive flygbolags allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Mer om detta på respektive flygbolags egen hemsida.

1.9 En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal. Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

 

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.1.1 Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan paketresor med charter- och reguljärflyg och/eller biljettyp.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 60 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.2.1 Betalningen skall kunna styrkas före avresan. Vid beställning av resa mindre än 60 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart. 

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till Utopia med en delbetalning (anmälningsavgift). Denna är, om inte annat anges vid bokning, 2.000 SEK per person. Anmälningsavgift för paketresor med charterflyg betalas inom sju dagar från bokningstillfället. 

Observera att om delbetalningen inte är oss tillhanda inom 7 dagar avbokas resan per automatik.

2.3.2 Resterande belopp skall vara arrangören tillhanda enligt nedan angivna tidpunkter:

  • 1. Rate: 2.000,- per resenär (plus eventuell. avbokningsskydd)
  • 2. Rate: 3.000,- per resenär
  • 3. Rate: restbeloppet

Inbetalning av anmälningsavgift (1. rate) ska vara betalade till Utopia senast 7 dagar efter reservationsdagen. 

Inbetalning av delbetalning (2. rate) ska vara betalade till Utopia senast 100 dagar före avresedagen.

Betalning av restbeloppet ska vara betalade till Utopia senast 60 dagar före avresedagen.

Vid bokning mellan 107-67 dagar innan avresa betalas 1 + 2 rate senast 7 dagar efter reservationen.

Vid bokning mellan 60-21 dagar innan avresa betalas hela resans pris senast 48 timmar efter reservationen.

Bokas resan närmare än 21 dagar före avresan, ska betalningen ske i förbindelse med bokningen av resan. 
Vid betalning med Visa eller MasterCard/Eurocard debiteras en kortavgift, på det belopp som svarar till det belopp som Utopia avräknar med kortutställaren.

OBS! Utopia rekommenderar sina kunder att genomföra inbetalning via inloggning till ”min resa”, som du får inloggning till i din bekräftelse, E-ticket, (du kan betala med VISA, MasterCard/Eurocard).

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4.1 För dig som reser på paketresa med Utopia finns möjlighet att teckna Av- och Ombokningsskydd för 6 % av resans grundpris per person

De erbjudna försäkringarna tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund de betalas, tillsammans med anmälningsavgiften. Dessa är ej avboknings- eller återbetalningsbara.

OBS! Det är kundens eget ansvar att säkra sig en bekräftelse av avbeställningen på mail.

 

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresan ska resenären betala inbetalad avgift som avbokningskostnad (1. + 2 rate) per person, vilket svarar till 5. 000 kr samt eventuella avbokningsskydd och andra avgifter. Utopia behåller dock en avgift svarande till det belopp som redan är inbetalt på resan.

Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.

3.1.2 Vid avbeställning närmare än 60 dagar före avresa behåller Utopia en avgift svarande till det belopp som redan är inbetalt på resan.

3.1.3 Paketresor med reguljärt flyg är till viss del inte återbetalningsbara. Flygskatter och avgifter återbetalas aldrig. 

3.2 Resenär som tecknat avtal om Utopias´s Avbokningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt 3.2.2-3.2.6 utan annan kostnad än vad resenären har betalat för avbokningsskyddet.

3.2.1 Vid avbokning av enstaka resenärer i rum/lägenhet är det en förutsättning att samtliga i rummet/lägenheten har Utopias´s avbokningsskydd för att kvarvarande resenärer skall undvika rumstillägg. Om inte, krävs vid avbokning av enstaka resenär/resenärer i rummet/lägenheten ett rumstillägg av kvarvarande resenär/resenärer. Tillägget varierar från hotell till hotell.

3.2.2. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.4 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden. 

3.2.3. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5. Resenären skall avbeställa omgående efter det att anledningen till avbeställning uppkommit och senast före incheckning på flygplatsen då resan anses vara påbörjad. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med intyg från tredje part och uppfylla samtliga krav under punkterna 3.1.2. eller 3.2.2. 

3.2.6 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1–3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären. En förutsättning för att kostnadsfri "Bo kvar garanti" skall gälla är att samtliga på bokningen valt att köpa Utopias´s Avbokningsskydd. 

3.3 AVBESTÄLLNING AV RESA

Avbeställning skall ske på det sätt som anges här:

3.3.1 Ska du avbeställa din resa, ska du omgående kontakta Utopia på 08 44 683 503 Under våra öppningstider.

Vid avbokning utanför våra öppningstider, exempelvis om natten innan avresa, skall det skickas en avbeställningsbekräftelse på mail till: info@guideschool.se samt ringas till Utopia på 08 44 683 503 så snart det är möjligt för att bekräfta avbeställningen definitivt. 
Här efter skickar Utopia en avbeställningsbekräftelse. Var uppmärksam på att om du avbokar din resa är du själv ansvarig för att får avbokat eventuella tillköp i förbindelse med resan, exempelvis utflykter, förvalda säten ombord på flyget, extra bagage mm.
Avbeställer du din paketresa och har tecknat Utopia Avbokningsskydd vid bokning av din resa, se punkt; 3.3.2 – 3.3.4

3.3.2 Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Utopia tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom: a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang, b) diagnos, c) dag för första behandling/undersökning, d) datum för eventuellbehandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa eller motsvarande enligt 3.2.3. Läkarintyget/Intyget skall mailas till: info@guideschool.se

Avbokningsskydd och Avbeställningsförsäkring gäller enbart resans pris, inte eventuellt uppkomna kostnader i samband med kreditköp och liknande. Expeditionsavgift om 299: – återbetalas ej vid avbokning. Ej heller kostnad för Avbokningsskydd, Avbeställningsförsäkring eller serviceavgift.

3.3.3 Efter avbeställning skall belopp som resenär har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning och visat, godkänt skäl till detta. Har resenären tecknat Avbokningsskydd skall godkända intyg kommit arrangören tillhanda innan återbetalning kan ske. 

3.3.4 Med en avbeställningsförsäkring återbetalas hela resans belopp (exklusive kostnadenför avbeställningsförsäkringen) om du blir skadad eller sjuk innan avresa och kan framvisa ett läkarintyg som avråder dig från att resa.Försäkringen täcker i händelse av akutuppstådd sjukdom som förhindrar dig från att resa. Avbeställningsförsäkringen täcker inte kroniska / befintliga sjukdomar eller sjukdomar som du hade vid tecknandet av avbeställningsförsäkringen.Avbokning på grund av ändrade resevägledningar från Utrikesdepartementet är inte en av de giltiga orsaker, som nämnts ovan i försäkringsvillkoren för vår avbeställningsförsäkring. Avbeställningsförsäkringen täcker inte om avbokningsanledningen är pandemi.

 

4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.1.1 Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag, ändrad reslängd eller hotellbyte räknas detta som en avbokning och en ny bokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning. För resenärer som tecknat Utopias Avbokningsskydd gäller villkoren för dessa. Vid ändring av en paketresa med reguljärflyg tas en serviceavgift på 299: - per ombokning ut.

4.1.2 Vid ändring av felstavat namn för paketresa med charterflyg utgår en administrativ kostnad på 299: - per person. Gäller förändringen paketresa med reguljärflyg är den administrativa kostnaden 299: - per person samt kostnad som respektive flygbolag fastställer förutsatt att flygbolaget godkänner förändringen.

 

5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 299 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.2.1 Vid överlåtelse av paketresa med charterflyg tas en administrativ kostnad ut om 299: - per person. Reguljära flygbiljetter är vanligtvis inte möjliga att överlåta. För det fall ett reguljärt flygbolag väljer att ge möjligheten till en överlåtelse förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor med tillägg för den administrativa kostnaden om 299: -.

 

6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

6.1.4 Arrangören förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i web och/eller broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:(a) ändringar i transportkostnader(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) - (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.2.5 Prisgaranti gäller för paketresor med charterflyg från dess att anmälningsavgiften är betald. För paketresor med reguljärflyg gäller prisgarantin när slutlikviden har betalats. Prisgarantin gäller inte för nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Prisgarantin är ömsesidig. Skulle kostnaden för resans genomförande minska innan avresan, kan resenären inte påräkna prissänkning. 

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
Det tydliggörs i det följande att Utopia säljer, marknadsför och arrangerar utbildningsresor och inte semesterresor, därför är det fackliga innehållet i utbildningen som är den primära produkten som köpts och levereras av Utopia. Utopia förbehåller sig därför rätten att i extraordinära undantagsfall att byta destination/ resmål, samt hotell för guideskolan, förutsatt att den är av motsvarande kvalitet och att det fackliga innehåll i undervisningen kan levereras på likvärdigt sätt.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.  

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 Ifall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4 Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan under punkt 5.4.1, dvs 14 dagar före avresan (alternativt 10 dagar före avresan). 

Enligt ovan punkt 6.6.4 äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informeras därom viss tid före avresan. De minimiantal som gäller för resor i denna katalog och sålunda omfattas av resenärens reseavtal är följande:

Vid resa med flyg:

Researrangören äger rätt att ställa in resan om inte nedan angivna minimiantal är uppfyllda senast 30 dagar före avresan.

25 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6.7.3 Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej. 

 

7. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 harresenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

8. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.1.1 Eventuellt klagomål under resan måste omgående framföras under vistelsen till Utopia personal på resmålet för möjlighet till åtgärd. Reklamation skall ske skriftligen senast två månader efter hemkomst från resan.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Det tydliggörs här att användning av narkotika under utbildningsvistelsen inte accepteras under några som helst omständigheter och leder till omgående bortvisning. Om det finns rimlig misstanke från Utopias representanter om att eleven är eller har varit under påverkan av narkotika, kan ett drågtest krävas. Om detta nekas, har Utopias representanter rätt att bortvisa eleven

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av (och medtagande av) biljett, giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

9.4.3 Resenärer som avviker från sitt bokade researrangemang, reser på egen hand eller på ”Endast Flyg” är skyldiga att kontakta researrangören vid ankomsten till resmålet för kontaktuppgifter. Resenärer som reser på paketresa med charterflyg skall i dessa fall enligt Utopias instruktioner kontakta arrangören senast 24 timmar innan angiven återresetid för kontroll av uppgifter om ´hemresan.

 

10. TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 

Allmänna reklamationsnämndens webbadress: www.arn.se. Adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. Vi medverkar i alla tvistlösningsförfaranden. 

10.2 Om tvisten uppstått vid gränsöverskridande e-handel, det vill säga om du bor i ett EU-land men inhandlat en vara eller tjänst via e-handel från ett annat EU-land finns naturligtvis möjlighet att vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, se punkt 10.1. From 15 februari 2016 finns även möjlighet för dig att lämna sitt klagomål på EU:s onlineplattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11. INKVARTERING

För inkvartering gäller att endast den resenär som beställt inkvarteringen får bo där. Oavsett det finns en tom säng i rummet får resenären ändå inte inkvartera annan person i rummet. 

 

12. TILLÄGGSARRANGEMANG

När så anges i web eller broschyr, eller med speciell beställning, kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider, kvällsevenemang, barnklubbar, golf etc, erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas erlagt tillägg.

För samtliga alternativ gäller: 

Av deltagarbeviset skall framgå vilken kategori som valts och vad eventuella tillägg står för. Flyttning från en inkvartering till en annan kan förekomma flera gånger under vistelsen.

Måltider ingår ej i grundpriset. Anmärkningar måste framföras omedelbart vid erhållandet av deltagarbeviset för att eventuella justeringar ska kunna göras före utresan. Busstransfer till och från hotellet vid ankomst och avresa ingår inte i resans pris, men kan beställas vid bokningstillfället.

 

13. BAGAGE

Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är tex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Läs mer om farligt gods, förbjudna föremål och övriga bagageregler under flyginformation på respektive flygbolags hemsida.

 

14. PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter, exempelvis namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband av beställning av resa eller andra tjänster på webben, per telefon eller vid besök i någon av våra butiker eller personuppgifter som i övrigt registreras i samband med beställning, t ex resmål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan, eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet, kommer att behandlas av Utopia. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Utopias samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt av Utopia anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Utopia skall kunna fullgöra det aktuella uppdraget, t ex leverera den resa eller de tilläggstjänster som du beställt. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att Utopia skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Utopia, t.ex noteringar om frågor och klagomål. 

Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för Utopia marknads- och kundanalyser, samt riskhantering och statistik. Utopia kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att ge dig olika erbjudanden om produkter och tjänster från Utopia.

Genom din beställning av resa medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Utopia i tre år. Om du inom tre år från hemkomsten av denna resa gör en ny resebeställning kommer uppgifter om tidigare resa/resor att sparas ytterligare tre år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen och Utopia´s ansvarsförsäkringar.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register.

Genom att du lämnar dina personuppgifter enligt ovan godkänner du att Utopia behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen.

Utopia Guideskola, Org.nr: DK-40989579, info@guideschool.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Utopia skyldig att gratis efter din skriftliga begäran - egenhändigt undertecknad - en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Utopia är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.

 

15 VILLKOR JOBBGARANTI

Vi erbjuder jobbgaranti till studenter som med framgång och godkända resultat genomfört guideutbildningen.
Jobbgarantin innebär att eleven inom en 6-månadersperiod efter avslutad kurs har ett avtal gällande när elevens anställning börjar. Observera att anställningsdatumet inte omfattas av dessa 6 månader, utan enbart att avtalet kring anställning nämnt ovan är signerat inom angiven tidsram.
Jobbgarantin förutsätter att eleven klarar samtliga fem examensprov.

Under utbildningen har man endast en chans per examensprov och således erbjuds inte omprov eller ytterligare provtillfälle. Ett icke godkänt resultat på ett eller flera examensprov innebär utebliven jobbgaranti. Observera även att bedömningen av elevens lämplighet, utöver akademiska prestationer, även baseras och utvärderas på beteende, engagemang, vilja och förmåga att etablera ett hållbart samarbete med både studiekamrater och kollegor.


Elever som godkänts för jobbgarantin förväntas agera proaktivt i sina jobbansökningar och självständigt söka arbetschanser utifrån den information och kompetens de blivit undervisade i på guideskolan. För att behålla rätten till jobbgarantin krävs att eleven uppfyller villkor, vilka exempelvis kan anses vara aktivt deltagande i jobbsökande bland Utopias partners, förbli öppen för olika typer av guidetjänster, är villig att arbeta med flera språk, i olika länder samt i team. Vid utmaningar i jobbsökandet uppmuntras eleven att skriftligen kontakta Utopia Guide School i god tid före slutet av de 6 månadersperioden, men allra senast 4 veckor innan den avslutas, för att säkerställa effektiv vägledning gällande lämpligt CV, ansökningar och anställningsintervjuer. Detta för att Utopia Guide School måste tillhandahållas rätt förutsättningar av eleven och möjlighet att hinna upprätta dialog med potentiella arbetsgivare där ett anställningsavtal kan ingås innan periodens avslut. Det ligger i elevens intresse att kontakt upprättas enligt rimlig tidsram som angivits för att behålla jobbgarantin. Har eleven sedermera erbjudits en tjänst inom resebranschen vilken inte har accepterats av eleven själv, anses Utopia Guide Schools jobbgaranti vara uppfylld.

Om eleven godkänts i samtliga moment av utbildningen och därmed erhållits jobbgarantin anses det vara Utopia Guide Schools skyldighet att se till att eleven, inom en tidsram av 6 månader från och med kursens returdatum, har ingått ett avtal med ett företag inom resebranschen under förutsättning att punkt ovan kriterier har applicerats. Om eleven uppfyllt alla kraven men fortsatt inte har ett avtal kan eleven invända mot jobbgarantin. I det fall att eleven invänder mot jobbgarantin och i händelse av att felet erkänns vara Utopia Guide School som inte uppfyllt sin del av garantin, har eleven rätt till proportionell rabatt av kurspriset, vilket i så fall återbetalas.

 

16 FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR

Utopia reserverar sig för korrekturfel i denna publikation.

 

17 Moms på utbildning

Enligt momslagen är huvudregeln att det är momsbefrielse för skolutbildning, kvällsskola, utbildning vid högskolor, yrkesutbildning och annan utbildning av yrkesmässig karaktär. 

Hvornår vil du gerne afsted?

Januar/Februar 2025 VAL THORENS

Dummy billede

Før pris 27.999,-

Spar 5000,-

Fra 22.999,-

April/Maj 2025 MALLORCA

Dummy billede

Før pris 26.999,-

Spar 5.000,-

Fra 21.999,-

September/Oktober 2025 Mallorca

Før pris 26.999,-

Spar 5000,-

Fra 21.999,-

September/Oktober 2024 MALLORCA

Pris 26.999,-

Spar 5000,-

Fra 21.999,-
Dummy product slider bg
TUI logo
DUF-Rejser logo
Spies logo
Apollo rejser logo
Primo Tours logo
Sunweb logo
Slopetrotter logo
Bravo Tours logo
Skilink

Min bedste beslutning nogensinde

Det er det vildeste og mest udviklende jeg nogensinde har været igennem. Det er en top professionel guideskole med de bedste instruktører, der er i branchen. Jeg er ved UTOPIAS hjælp blevet en meget bedre version af mig selv... Jeg kan kun sige af hjertet tak for den mest fantastiske oplevelse.

Venskaber for livet!

Jeg har været på Utopia Guideskole, som har været den allerbedste beslutning i mit liv. Udover tætte venskaber for livet, udvikler man sig selv så meget på 5 uger end man går og drømmer om. Undervisningen er forberedt til punkt og prikke og ikke kedelig men rent faktisk underholdende. Instruktørene er over alle forvetninger! De behandler dig som ligeværdige og bliver rent faktisk dine venner. Udover det er der pisse god vejledning og man står aldrig tilbage med spørgsmål.

Den bedste beslutning i mit liv!

Jeg tog en spontan beslutning om, at tage på Utopia Guideschool kort tid før vi skulle afsted. Det viste sig at være det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv! Jeg har gennemgået enorm personlig udvikling, overtrådt mange grænser og fået venner for livet! Undervisningen er lærerig, spændende og den klæder dig 100% på til at varetage jobbet som guide.

Min bedste beslutning nogensinde

At tage på Utopia guideschool er uden tvivl det bedste jeg nogensinde kunne have gjort. 5 uger fyldt med travle og aktive dage blandt en masse skønne mennesker, der støtter hinanden gennem opgaver og eksaminer. Man bliver presset til sit yderste nogen dage, og kan virkelige udvikle sig meget. Alt dette mens man har det sjovt med sine kammerater man får dernede. Hvis jeg kunne, tog jeg udentvivl afsted igen. Kan kun anbefale at tage afsted.

KÆMPE anbefaling herfra

KÆMPE anbefaling herfra. Det hele er så fantastisk dernede, og der bliver taget hånd om alting, så du skal bare læne dig tilbage, da du helt tryg i UTOPIAS hænder. Der intet der skal holde dig tilbage for dit livs oplevelse, altså du får venner for livet. - UTOPIAFAMILY helt ind i hjertet <3

Dummy testimonial slider bg