Guideutbildningen

 - Allt du behöver veta om utbildningen

OM GUIDEUTBILDNINGEN

Hos Utopia Guideschool utbildas resebranschens bästa guider. Vi förbereder dig till 100% för ett framtida jobb som guide/reseledare. Vi erbjuder en branschrelevant och intensiv utbildning med fokus på personlig utveckling för varje enskild elev.

Du får hela världen som din arbetsplats och blir berikad på upplevelser som många bara kan drömma om. 

Ta tag i saken och påbörja din guideutbildning hos oss på Utopia Guideschool - Din språngbräda till ett fantastiskt jobb inom resebranschen.

Läs mer om hur vi på Utopia Guideschool har byggt upp guideutbildningen och undervisningen nedan.

Grundkursen på Utopia Guideschool

Grundkursen på Utopia Guideschool

Utopia Guideschool är en 5 veckor lång och intensiv guideutbildning som förbereder dig för en karriär inom resebranschen. Vem vill inte göra karriär och arbeta för ett resebolag utomlands? 

Vi utgår från en väl genomarbetad grundkurs som ger dig samtliga redskap, kompetenser och erfarenheter som behövs i jobbet som reseledare. Detta gör dig till en attraktiv kandidat hos resebolagen vid rekrytering av personal.

Grundkursen sträcker sig över de 4 första veckorna på guideutbildningen. Sista veckan på guideskolan väljs som tillägg en kostnadsfri specialmodul. Specialmodulen ger dig möjlighet att gå extra djupt på ett speciellt område inom resebranschen.

Grundkursen omfattar ett brett spektrum och berör alla aspekter av de olika guidejobben och arbetsuppgifterna inom resebranschen. Specialmodulen är mer specifik och ger dig möjligheten att lära dig extra mycket om den del av jobbet som du är mest intresserad av.

Du får lära dig både teori och praktik inom en lång rad olika ämnen och ämnesområden som alla bidrar till att du är står väl rustad för ett framtida jobb som guide/reseledare.

 

Inlärningsstil med glädje 

Utopia Guideschools utbildning och inlärning är byggd kring glädje, personlighet och intensitet – något vi vet utvecklar människor. Detta skapar de bästa guiderna för våra partners och ger våra elever en fantastisk livserfarenhet och minnen för livet.

Utopia Guide School är inte bara en fantastisk guideutbildning. Det är också personlig utveckling, vänskap för livet, kompetens du kan använda resten av ditt liv, en enorm CV-boost och en månad vi lovar att du aldrig kommer att glömma. Du lär dig om kroppsspråk, att prata inför större sammankomster och att släppa nervositeten. Du kommer att sättas på prov och testa dina gränsen för att gör dig själv till ditt absolut bästa jag som en framtida guide. 

 

Specialmodulerna

Utöver grundkursen har du möjlighet att specialisera dig inom ett område genom en så kallad "Specialmodul". Samtliga elever väljer en specialmodul som man skall djupdyka i under guideutbildningen. Det skall dock poängteras att man inte är "låst" i förhållande till vilken specialmodul man har valt att gå under utbildningen.

Grundkursen förbereder dig för alla typer av guidejobb. Har du valt t.ex. "ungdomsmodulen" betyder det inte att man inte kan få jobb i efterhand, som t.ex. sportguide eller barnguide. Det är givetvis en fördel att ha gått en specifik modul om du redan vet att du t.ex. kommer att specialisera dig som ungdomsguide. Det beror till stor del på att du går in på djupet med dess arbetsuppgifter och utmaningar som grundkursen inte innehåller.

Läs mer om specialmodulerna »

Undervisningen & Ämnen

Undervisningen på Utopia Guideschool

På Utopia guideskola strävar vi alltid efter "learning by doing". Vi tror att man lär sig bäst genom att med sin egen kropp få upptäcka, se och känna av vad ämnet faktiskt innebär. Vi drar alltid paralleller mellan teori och praktik så att din guideutbildning ger dig bästa möjliga förståelse för det aktuella ämnet.

Det finns mycket du måste lära dig under din tid på Utopia Guideschool - men det blir aldrig långtråkigt eller enformigt! När du utbildar dig till guide på Utopia Guideschool kommer du att uppleva en helt annan undervisningsform än vad du tidigare är van vid. Här existerar inga tjocka och massiva läroböcker! Vi har istället valt att placera skolan på ett riktigt semestermål för att det ger oss en unik möjlighet att ta till vara på omgivningen så att du får din guideutbildning i sitt rätta element. Vi har lektioner på stranden, vid poolen och andra fantastiska platser i enastående miljöer. 

På Utopia Guideschool är vi väl medvetna om att alla har olika inlärningsstilar och att alla inte lär sig på samma sätt. En undervisningslektion kan ske både teoretiskt, men våra fantastiska instruktörer har många kreativa idéer och alternativa metoder att lära av. Arbetsuppgifterna som vägledning är inte heller alltid helt självklara att lära ut teoretiskt – exempelvis lärs "Animationsguide" som bl.a. ansvarar för underhålla gästerna vid poolen ut på hotellet. Instruktörerna pratar först om teoretiskt upplägg för att sedan genomföra det i praktiken, exempelvis genom vattengympa vid poolen på hotellet. 

 

Ämnen

Guideutbildningen är uppbyggd som om du vore guide på en destination. Det innebär att undervisningen bygger på att du skall uppleva en kronologisk genomgång av de arbetsuppgifter som du som guide har under en traditionell arbetsvecka.

Under guideskolan kommer du även att genomföra fem olika prov. Det är fyra muntliga prov under de fem veckorna i skolan samt en avslutande skriftlig tentamen. För varje vecka kommer det att finnas ett tentamensämne som är i fokus i undervisningen samt en hel del andra ämnen som hjälper dig inför din tentamen men även i det fortsatta livet som guide/reseledare.

De 5 proven du som elev på Utopia Guideschool examineras i är alla baserade på nedanstående ämnen. Vi har organiserat undervisningsprocessen och innehållet i ämnena så att du får en bred inblick i resebranschen som helhet.

Se de ämnen och områden som du kommer att bli undervisad i under Utopia Guideschool nedan.

Personlighetsprofil, Mikrofonteknik, Presentationsteknik, Välkomstmöte, Kroppsspråk & retorik, Förstahandsuttryck, Personlig utveckling, Personal branding, Kris och konflikthantering, En reseledares vardag, reklamationshantering, Förståelse i skandinaivsk och kommunikation, Första hjälpen, Flygplats och busstransfer, Sälj och Service, Reseförsäkringar, Lagar och regler, samarbetspartners på destinationen, eventplanering, SOS international, Sjukhus/Kriminalitet/Myndigheter, Administrativ struktur, Resebranschens historia, Grundkunskap inom alla guideområden som barnguide, skidguide osv.

 

Delprov/examen

Under guideutbildningen utför du 5 delprov. Utbildningen är uppdelad i flera block där det varje vecka är fokus på ett speciellt ämne som avslutas med ett delprov/examen.

Under veckan kompletteras undervisningen i det specifika ämnet med ett antal närbesläktade ämnen. Detta ger dig all kunskap och verktyg för att kunna genomföra din tentamen/delprov med bravur för att framöver komma ut som den absolut bästa guiden i branschen.

Delproven/examen består av 4 muntliga delar och en avslutande skriftlig som sammanfattar guideutbildningens innehåll.

Delproven/examen är till för att du ska kunna prova på några av guidens viktigaste uppgifter själv. Vi ser gärna att du följer med och deltar aktivt under undervisningen, är serviceminded och kan skapa en härlig semesterstämning för gästerna. Alla delprov sker precis som i det verkliga guidelivet - Har du exempelvis ett delprov i transfer där du hämtar dina gäster på flygplatsen med buss - Då hålls delprovet i bussen med mikrofon och gäster.

Lyssna och läs mer om delproven/examen nedan.

 

Transfer

Transfer är ett examensämne/delprov på Utopia Guide School. "Transfer" är det tekniska språket i branschen och innebär kortfattat hur man tar emot gästerna på flygplatsen och hur man vinkar av dem i samband med hemresa. Under en transfer är guiden otroligt betydelsefull. Detta är en av guidens i särklass viktigaste ansvarsområde. Guiden är den första och den sista kontakten gästen har med resebolaget under sin semester. Du lär dig att ta ansvar för dina gäster samt ge en professionell start och avslut på gästernas semester. Utopia Guide School kommer att hjälpa dig med att kunna hantera gästlistor, bussar, hotell, flygplatsarbete samt att ge bra och användbar information till gästerna under transfern.

Välkomstmöte

Välkomstmötet är ett tentamensämne/delprov på Utopia Guide School. Som guide möter du de nyanlända gästerna och ser till att ge dem den absolut bästa starten på semestern – Vilket allt som oftast börjar med ett välkomstmöte. Här är guidens uppgift att förmedla all väsentlig information samt skapa trygghet och en skön semesterstämning för gästerna. Välkomstmötet är en unik möjlighet att bygga förtroende, bygga upp en personlig relation och informera om samt sälja kommande veckas utflykter. Allt detta möjliggör vi för dig på Utopia Guide School.

Utflykt

Utflykt är ett tentamensämne/delprov på Utopia Guide School. Under veckan tar du med dina gäster på fantastiska utflykter till några av destinationens absolut vackraste och mest spännande platser. Du är den personen som står i centrum, den alla gäster tittar och lyssnar på och älskar att få kunskap och information från. Under utflykten förväntas det mycket av dig som guide. Det är viktigt att vara väl insatt och ha goda kunskaper om utflyktsmålet men också kunna hålla en bra och intressant kommunikation med gästerna. Det finns otroligt många olika typer av utflykter. Det kan vara allt från historiska och kulturella utflykter till actionfyllda båtturer. Ytterligare exempel på utflykter kan vara fartfyllda kvällsevenemang, vinprovning och skidåkning. Under utbildningen på Utopia Guide School ges du alla verktyg för att kunna planera och genomföra diverse utflykter i din framtida roll som guide/reseledare. 

Försäljning och service

Försäljning och service är ett tentamensämne/delprov på Utopia Guide School. Många av våra elever har fått utbildning i försäljning och service innan ankomsten till Utopia Guide School vilket betyder att viss kunskap redan kan finnas. På guideskolan får du ytterligare undervisning i försäljning och service riktad mot specifikt resebranschen. Du ges verktyg för att kunna sälja till alla typer av gäster som kommer till din destination men också verktyg för att läsa av gästen och ge en individuell service. Utöver detta använder du även för detta delprov som ett verktyg inom konflikt- och klagomålshantering.

Skriftligt delprov/examen

Det skriftliga delprovet är den avslutande och sista provet/examen på guideskolan. Det är en sammanfattning av hela utbildningen och bygger på all undervisning som du gått igenom under utbildningen. Slutprovet är en blandning av frågor där du svarar i fritext och frågor där man kryssar i rätt svar bland flera olika alternativ. Slutprovet sker online.

Personlighetsprofil (DISC)

Vi är certifierade att utbilda i DISC-personlighetsanalys och ge en professionell feedback på den profil du fyller i i samband med Utopia Guide School.

Vi använder profilen för att kartlägga specifika fokusområden och skapa en positiv utveckling hos varje enskild elev. Vi använder det som ett effektivt verktyg för att se vilka typer av uppgifter i jobbet du föredrar och presterar bäst i samt vilka områden vi behöver samarbeta kring för att utveckla. Profilen ger oss en grund för att föra en konstruktiv dialog med dig om motivation, ansvar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Detta gör att vi kan hjälpa dig med att uppnå större trivsel och framsteg under utbildningens gång.

DISC är kortfattat ett effektivt verktyg i förhållande till din personliga utveckling. Vi använder DISC som ett verktyg genom hela skolprocessen i flera olika sammanhang. Detta ger oss möjligheten att sätta styrkor och utmaningar i direkt relation till den specifika arbetsuppgiften. Det är både ett verktyg för att utveckla dig personligen men också professionellt!

På detta sätt använder vi oss av DISC personlighetsanalys som ett verktyg för att uppnå din fulla potential! 

Certifierad i första hjälpen

Du kommer som som en del av guideutbildningen på Utopia Guideskola bli certifierad i första hjälpen. Under utbildningens gång kommer du att genomgå en skräddarsydd första hjälpen-kurs som fokuserar på några av de situationer du i värsta fall kan råka ut för i ditt framtida jobb som guide/reseledare.

Våra externa förstahjälpen-instruktörer flygs in från Sverige till guideskolan för att förbereda dig och ge dig nödvändiga verktyg för att praktiskt hantera en eventuell krissituation eller olycka på ett semestermål. Du får även undervisning i krishantering och psykisk första hjälpen vilket ingår i grundkursen.
Vi ser till att du som framtida guide i resebranschen känner dig trygg och förberedd innan du själv får ansvara för dina kommande semestergäster.