Personlighetsprofil DISC

KICKSTARTA DIN DRÖMKARRIÄR - UTBILDNING MED JOBBGARANTI!

 

Din och andras personlighetsprofil - DISC är ett verktyg för att nå din fulla potential


Vi är certifierade i att utbilda i DISC-personlighetsanalyser och att återkoppla på den profil du får i samband med Utopia Guideschool.

Profilen använder vi för att skapa en positiv utveckling hos varje enskild elev. Vi placerar ingen i bås utifrån profilen, utan använder den som ett verktyg för att se vilken typ av arbetsuppgifter i guidejobbet som eleven föredrar och utför bäst, samt vilka områden vi tillsammans ska arbeta på för att utveckla. Profilen ger oss också underlag för en konstruktiv dialog kring motivation, ansvar, utmaningar, kommunikation, teamarbete och utvecklingsmöjligheter samt hjälper eleven att uppnå större tillfredsställelse och framgång under kursen.

 

Utopia Guideschool